MICROCIMENT BASE20 KG.
search
  • MICROCIMENT BASE20 KG.

MICROCIMENT BASE20 KG.

43,56 €

Revestiment bicomponent de base de ciment millorat amb matèries primeres sintètiques. Adaptat per a espais comercials, administratius i habitatges. S'utilitza per a la regularització de qualsevol tipus de superfície previ a l'aplicació de Microciment Fino

Quantitat

Mode d'utilització

Barrejar amb el component B (líquid) segons la viscositat requerida per a cada aplicació fins a obtenir la textura desitjada.

Propietats

Alta resistència a l'abrasió

Impermeable a l'aigua, greix i olis

Alta resistència mecànica

Antilliscant

Estable als raigs ultraviolats

Aplicació

Aplicar amb llana en capes d'aproximadament 1 mm

Dades tècniques

Tipus: Morter polimèric bicomponent

Aspecte: Comp. A: Pols. Comp. B: Líquid

Colors: Blanc

Densitat: 2,0 kg/dm³. pH: 12

Adherència al formigó: A 28 dies: > 15 kg/cm²

Resistència mecànica: Compressió a 28 dies: > 300 kg/cm²

Manipulació i emmagatzematge

Manipulació: Evitar la formació de pols

Emmagatzematge: Mantenir fora de l'abast dels nens

Usos específics: Evitar els núvols de pols durant la manipulació. Si no és possible, portar ulleres i màscara antipols

Evitar el contacte directe amb la pell i les mucoses

Base 20Kg.