INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ MICROCIMENT

La superfície de treball ha d'estar neta, lliure d'humitat i compacta, si no tenen aquestes característiques resoldre prèviament el problema.

 

1) Promotor d'adherència, barrejar l'epoxi de dos components afegir un 30% d'aigua i aplicar una mà amb un corró de cabells curts juntament amb la malla de fibra de vidre i esperar 12 hores d'assecat. Si hi ha juntes (rajoles, rajoles), prèviament segellar amb ciment cola o microciment base i deixar assecar.

  

2) Barreja del color, afegir la dosi de color completa al resina/làtex, agitar per dispersar bé el tint, i tornar agitar cada veu que s'utilitzi per evitar la decantació de tint

  

3) Microciment base 1ra i 2da capa, en un cub net abocar el làtex ja acolorit, anar afegint de poc el microciment base, batre durant 3/5 minuts fins a aconseguir lluna consistència com la de la mel, després estendre el material amb una plana d'acer sobre la superfície . Deixar assecar durant 3/5 hores , Després amb un vidre 40 gra, passar per la superfície eliminant les imperfeccions que deixa de la plana

  

4) Microciment fi 1ra capa i 2da capa, preparar de la mateixa manera que el Microciment Base , aplicar una capa prima amb una plana d'acer o plàstic.Deixar assecar durant 3/5 hores , Després amb un vidre granol 150 polir tota la superfície i aplicar la 2a capa deixar assecar 24 hs, polir i aspirar la pols, lugo passar un drap humit.

 

5) Primer tapaporos , una vegada finalitzat totes les capes de microciment aplicar amb un corró 1 mà de segellador, ni bé sec ( 15/30min) aplicar la segona mà , Després deixi assecar unes 2 hores.

  

6) Vernís poliuretà 2 components, barrejar bé el component A Vernís amb el component B , Enduridor ) Ràtio 5:1 més un 5 % d'aigua destil·lada deixar reposar 5 minuts , després Aplicar una mà amb un corró de microfibra de pèl curt , després de 12 hores o l'altre dia (que no passin més de 24 hores), fer una nova barreja i aplicar la segona mà.

Vida útil (pot life) epoxi = 15/20 min.

Vida útil (pot life) microciment = 1 Hs.

Vida útil (pot life) Vernís poliuretà = 2 hs.

Consum epoxi per mà 200g/m2

Consum primer per mà 50cc/

Consum vernís PU per mà 60g/m2

Consum Micro base per capa 1 kg/m2

Consum Micro fi per capa 0,4kg/m2

Ràtio resina/microciment base 300cc/kg

Ràtio resina/microciment fi 500cc/kg