POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

LA TIENDA DEL MICROCEMENTO – ULISES MARTIN SOTELO SALAZAR AMB NIF 23921638M és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Enviament de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.
  • Enviar informació sobre les sol·licituds de pressupostos d'obra que realitzi l'USUARI

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 del GDPR de la següent manera:

  • Amb el consentiment de l'USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístics, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds de pressupostos o d'informació etc. a petició de l'USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers, excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Així mateix també en els casos que l'USUARI, sol·liciti un pressupost d'obra, prèvia autorització de l'USUARI, se li derivarà a un instal·lador de la zona, als únics efectes que se li pugui facilitar un pressupost.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets:

LA TIENDA DEL MICROCEMENTO. C/ Montseny 15 LOCAL 08903 – Hospitalet de Llobregat E-mail: info@latiendadelmicrocemento.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de LA TIENDA DEL MICROCEMENTO. C/ Montseny 15, local (Hospitalet de Llobregat). E-mail: info@latiendadelmicrocemento.com