Miciment fino 10 kg
search
  • Miciment fino 10 kg

Miciment fino 10 kg

36,30 €

Revestiment bicomponent decoratiu de base cimentosa millorat amb matèries primeres sintètiques. Adaptat per a espais comercials, administratius i habitatges. Gruix segons necessitats de 1 a 2 mm de gruix. Combinable amb un altre tipus de terres.

Quantitat

Mode d'utilització

Barrejar amb el component B (líquid) segons la viscositat requerida per a cada aplicació fins a obtenir la textura desitjada.

Propietats

Alta resistència a l'abrasió

Impermeable a l'aigua, greix i olis

Alta resistència mecànica

Antilliscant

Estable als raigs ultraviolats

Aplicació

Aplicar amb llana en capes d'aproximadament 1 mm

Dades tècniques

Tipus: Morter polimèric bicomponent

Aspecte: Comp. A: Pols. Comp. B: Líquid

Colors: Blanc

Densitat: 2,0 kg/dm³. pH: 12

Adherència al formigó: A 28 dies: > 15 kg/cm²

Resistència mecànica: Compressió a 28 dies: > 300 kg/cm²

Manipulació i emmagatzematge

Manipulació: Evitar la formació de pols

Emmagatzematge: Mantenir fora de l'abast dels nens

Usos específics: Evitar els núvols de pols durant la manipulació. Si no és possible, portar ulleres i màscara antipols

Evitar el contacte directe amb la pell i les mucoses

Microcement fino 10kg