Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym strona trzeci inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować La tienda del Microcemento, Montseny 15 08903 Hospitalet de Llobregat Barcelona, Hiszpania, tel. + 34 931 273 922 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną (info@latiendadelmicrocemento.com).  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Informujemy, że sprzedawca ma prawo potrącić koszty za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż - (a) 14 dni od dnia otrzymania od Państwa zwrotu dostarczonych rzeczy, lub (b) (jeśli nastąpi wcześniej) 14 dni od dnia dostarczenia nam dowodu zwrotu rzeczy, lub (c) w przypadku, gdy rzeczy nie były dostarczone, 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

-          Do La tienda del Microcemento, Montseny 15 08903 Hospitalet de Llobregat Barcelona, Hiszpania, email: info@latiendadelmicrocemento.com, tel.: + 34 931 273 922

-          Ja / my [*] niniejszym informuję / informujemy o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy [*] / umowy dostawy następujących rzeczy [*],

-          Data zawarcia umowy [*] / odbioru [*]

-          Imię i nazwisko konsumenta (ów)

-          Adres konsumenta (ów)

-          Podpis konsumenta (ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-          Data

[*] Niepotrzebne skreślić